Khóa học dành cho cha mẹ (P.16): Ẵm con cẩn thận tránh làm tổn thương cột sống của con