Khóa học dành cho cha mẹ (P.38): Cách người mẹ mang thai quản lý ‘cuốn sổ tinh thần’