Khoa học gia người Mỹ làm việc cho phòng thí nghiệm Vũ Hán tuyên bố COVID-19 ‘bị biến đổi gene’