Khoảnh khắc lịch sử: Sự thật về ‘cuộc bao vây’ Trung Nam Hải ngày 25/04