Los Angeles: Lễ thắp nến tưởng niệm 24 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công