BRICS cân nhắc phát hành đồng tiền được bảo đảm bằng vàng để thách thức đồng USD