Khối BRICS mở rộng chuẩn bị phi USD hóa thế giới, kiểm soát nguồn cung năng lượng toàn cầu