Không đạt thỏa thuận, Nghiệp đoàn Nhân viên Xe hơi Hoa Kỳ bắt đầu cuộc đình công lịch sử phản đối Ford, GM, Stellantis

Các cuộc đình công diễn ra tại nhà máy Bronco của Ford ở Wayne, Michigan, nhà máy xe bán tải của GM ở Wentzville, Missouri, và nhà máy xe Jeep của Stellantis ở Toledo, Ohio