Không hẹn mà gặp, chiêm ngưỡng bức tượng David ở Florence