Không làm ‘bao đấm bốc’ cho cảnh sát: Phát ngôn viên Freedom Convoy tuyên bố rút lui trong hòa bình