[ĐỘC QUYỀN] ‘Đoàn Xe Của Người Dân’ lấy cảm hứng từ Freedom Convoy sắp đến Hoa Thịnh Đốn