Quốc hội và Thủy quân lục chiến muốn loại bỏ kế hoạch xây dựng chiến hạm Hải quân Hoa Kỳ của TT Biden