Khủng hoảng Ukraine mang lại hòa hoãn và ổn định cho tình hình ở Đài Loan