Kiến trúc sư hạng nhất người Nhật: ‘Shen Yun vượt cả thời gian’