Kinh tế gia: Các ngân hàng trung ương đã gây ra lạm phát, thỏa thuận mức trần nợ ‘hoàn toàn là trò lừa dối’