Kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng chậm lại ở mức 1.1% trong quý đầu tiên