Kinh tế Nhật Bản bất ngờ thu hẹp do lạm phát tăng cao và suy thoái trên toàn cầu