Một y tá đã chụp những bức ảnh tuyệt đẹp về các thiên hà cách chúng ta 2 triệu năm ánh sáng