Ký giả: Di cư ồ ạt mở đường cho việc xóa bỏ các quốc gia

Một thỏa thuận về di cư được Liên Hiệp Quốc thông qua cách đây sáu năm đã định nghĩa lại nhập cư ‘từ một đặc ân trở thành một quyền,’ ông Alex Newman cho biết.