Ký giả Mỹ bị đối xử thô bạo trước cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập vì phơi bày sự đàn áp của ĐCSTQ