Kỵ mã Whistlejacket sống động trong tác phẩm của họa sĩ George Stubbs