Ký ức về phi công can đảm Kiffin Rockwell với chiếc máy bay đầu tiên bị bắn hạ trong Đệ Nhất Thế Chiến