Truyền kỳ về tướng Washington (P.1): Sương mù trắng trên sông Đông