Lần đầu tiên trong một năm hơn 100,000 người dân Hoa Kỳ đã mất sinh mạng do sử dụng ma túy quá liều