Lãnh đạo cấp cao EU đạt được sự đồng thuận về danh sách các nhà lãnh đạo mới