Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện dự định gửi trát đòi hầu tòa tới các đặc vụ tình báo đã bác bỏ câu chuyện về ông Hunter Biden