Lãnh đạo Đảng Tự do Ireland giải thích lý do Ireland nên rời khỏi Liên minh Âu Châu

Ông Hermann Kelly cho biết ở Ireland, việc nhập cư bất hợp pháp qua EU đã “ảnh hưởng lớn đến thị trường nhà ở.”