Lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng các nguyên tắc thị trường