Ngân hàng trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay chính để thúc đẩy thị trường địa ốc, công chúng hoài nghi

Ngân hàng trung ương của ĐCSTQ đã cắt giảm lãi suất cho vay căn bản của Trung Quốc xuống mức thấp lịch sử trong những ngày gần đây.