Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại Berlin, Đức