LHQ cảnh báo về cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng thấy kể từ Đệ nhị Thế chiến