Lịch sử nơi vùng núi hẻo lánh: Một kỳ quan thiên nhiên với những mối duyên đặc biệt