LHQ và EU kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho ký giả đưa tin về đại dịch ở Vũ Hán