Liệu các nghị sĩ ủng hộ ông Trump có thể bị truất quyền như ‘những kẻ nổi loạn không?’