Trong cảnh quay ngày 06/01, các sĩ quan cảnh sát ‘không làm gì,’ hay là ‘đám đông hỗn loạn’ xâm nhập Điện Capitol