Liệu pháp cổ truyền giúp giảm nguy cơ của “sát nhân thầm lặng” tăng huyết áp