Thuốc hạ huyết áp có thể tăng nguy cơ đột quỵ: Bấm 2 huyệt giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả