Liệu tài trợ của Trung Quốc có phải là nguyên nhân cho các chính sách năng lượng của ông Biden?