Cựu Phó Tổng thống: Độc lập năng lượng là chìa khóa cho an ninh quốc gia, sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ