Liệu Thủ tướng Anh Liz Truss có thể thực sự đánh bại Trung Quốc?