Liệu Trung Quốc sẽ sớm tuyên bố chủ quyền ở Tây Thái Bình Dương?