Lithuania: Nga có thể chiến đấu ở Ukraine thêm 2 năm nữa với cường độ hiện tại