Lo ngại về nguồn cung lương thực toàn cầu khiến một số quốc gia hạn chế xuất cảng