Loạt ảnh: Di sản của ông Giang Trạch Dân – Cuộc bức hại đẫm máu