Lời khuyên cho những ai làm mẹ: Luôn yêu thương và luôn lắng nghe