Lợi nhuận ngành ngân hàng của Hoa Kỳ giảm 44% trong quý 4/2023

Biên lãi suất ròng đo lường lợi nhuận của ngân hàng đã giảm trong quý vừa qua.