Lợi thế quân sự của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vượt Mỹ là điều ‘đáng báo động’