Los Angeles: CEO công ty nhu liệu bầu cử bị bắt; các công tố viên cáo buộc họ ‘xâm phạm dữ liệu trên quy mô lớn’