Luật sư bào chữa: Chính phủ Hoa Kỳ tiết lộ các hoạt động ngày 06/01 của 5 người mật báo FBI