Luật sư của cựu TT Trump cho biết sẽ đưa ra kiến nghị bác bỏ các cáo buộc trong bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn